1.700,00 NOK

Kjøpsbetingelser

Vilkår og betingelser ved kjøp av alle våre kurs ref Forbrukertilsynet.no

Pkt. 1. Generelt 

Kjøper av kurs ved Top Dog Akakdemiet må være over 18 år. Foresatte kan kjøpe kurs til deltakere under 18 år. 

Jeg bekrefter herved at jeg deltar på kurs/privattime på eget ansvar.
Hundeeier er i henhold til lov (skl. § 1-5) ansvarlig for skader du eller din hund måtte forårsake. Jeg vil ikke rette erstatningssøksmål mot instruktør eller Top Dog Akademiet om hunden min skulle bli skadet i forbindelse med kurs/privatime. Top Dog Akademiet fraskriver seg ethvert ansvar for skader hunden kan påføre seg selv eller andre. Dersom skade skulle ramme hund eller fører kan det ikke fremmes erstatningsansvar overfor arrangøren.

Vi anbefaler Hundeeier å tegne en god veterinærforsikring. 

Pkt. 2. Partene

Top Dog Akademiet AS
Østre Hamravei 6, 4315 Sandnes
Org: 926951033 

[email protected] Tlf: 91682865 / 90671244

Pkt. 3. Pris

Oppgitt pris er inklusive alle avgifter. Kursvirksomhet er fritatt for MVA. 

Kundeopplysninger, informasjon og personvern 

Pkt. 5. Betaling

Betaling via Stripe eller Bankoverføring ved påmelding, for å sikre kursplass. 

Pkt. 6. Levering

Ved sykdom hos eier eller hund i løpet av kurset tilbys det å fortsette på neste kurs. Det skal da fremvises attest for dette 1 uke før kursstart. Vi er behjelpelig med å tilby nytt kurs eller tilbakebetale kursavgiften om kurset ikke kan gjennomføres grunnet sykdom. Mangler det kun få timer av kurset vil vi sette opp privattime for å gjennomføre.

Dersom det dukker opp andre årsaker for at deltakere ikke kan gå kurset må dette gis beskjed innen 10 dager før kursstart. Vi vil da booke kursdeltaker inn på et nytt kurs eller tilbakebetale kursavgiften. 

Pkt. 8. Angrerett

Våre kurs er bindende ved påmelding og kursavgift refunderes ikke. Våre kurs er unntatt fra angrerettlovens bestemmelser. Det følger av angrerettloven § 22 bokstav m, at angreretten ikke gjelder avtaler om «tjenester knyttet til fritidsaktiviteter når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester» 

Pkt. 10. Endringer

Dersom kurset ikke blir fulltegnet forbeholder vi retten til å avlyse/flytte kurset. Kursavgiften vil da bli refundert eller tilbys det plass på neste kurs. Ved avlysning vil kursavgiften bli tilbakebetalt dersom neste kurs ikke passer for kunden.

Diverse reklamasjon henvendes til [email protected] Tlf: 91682865 / 90671244

Pkt. 13

Ved påmelding på kurs hos Top Dog Akademiet godtar du at Top Dog Akademiet kan sende ut informasjon via mail eller post til deg som kunde.
Kundeinformasjonen vil bli godt ivaretatt og oppbevares i henhold til gjeldende krav etter norsk lov.

Pkt. 14. Konfliktløsning

Top Dog Akademiet vil til enhver tid være behjelpelig med å komme med en rimelig løsning  for alle parter dersom det oppstår sykdom eller annet som gjør at kurset ikke kan fullføres. Dette gjelder også om det blir endringer ved kurset jf.10. 

Pkt. 15.Rettigheter til bruk av bilder og video

Top Dog Akademiet AS står fritt til å bruke bilder eller video tatt på våre kurs eller arrangementer i sosiale medier og i annen markedsføring. Deltakere som ønsker å reservere seg mot dette må varsle arrangøren skriftlig før kursstart.

Pkt. 16. Økonomisk bindene.

Timen er økonomisk bindene. Møter en ikke opp til timen vil timen bli belastet om ikke noe annet er avtalt på forhånd.

Pkt. 17. klausul om forretningsintegritet og konkurranseetikk.

Vi verdsetter et åpent og inkluderende miljø for læring på våre kurs. For å opprettholde forretningsintegritet og respektere mangfoldet innen hundetrening, forventer vi at deltakere ikke bruker kursene våre som grunnlag for å samle informasjon for konkurrerende virksomhet. Vi oppfordrer alle deltakere til å dele kunnskap og erfaring, men vi forbeholder oss retten til å avvise påmeldinger fra enkeltpersoner som vi mistenker misbruker våre kurs for konkurranseformål. Vi setter pris på forståelsen og samarbeidet fra alle våre deltakere.

En konto finnes allerede med denne e-postadressen. Er dette deg?

Logg inn

Privattime

Book privattime med Top Dog Akademiet. 

Vi tilbyr også privattime over teams dersom du bor en annen plass i landet.

Ønsker du en privat hundetrener? Vi tilbyr privattime for deg som ønsker ha mer personlig trening.

Av og til passer det bedre med en privattime med oss fremfor kurs. Her får du oss for deg selv og vi har full fokus på deg, din hund og det du måtte ønske.

Ønsker du å trene på en spesifikk adferd eller jobbe med forskjellige øvelser så hjelper vi deg på rett vei.

Vi skreddersyr et treningsprogram som passer for deg og din hund. 

Etter privattimen vil du få tilsendt et skriv med det vi har vært gjennom og huskeliste til videre trening.

Ta kontakt om du ønsker privat hundetrener med Top Dog Akademiet. 

Vi gjør oppmerksom på at hunder som er aggressiv mot mennesker ikke skal booke denne timen men heller ta kontakt med oss via mail for videre veiledning.

Vi tar også gruppetreninger dersom dere er en treningsgruppe som ønsker booke oss. Ta kontakt via kontaktskjema om dere ønsker vite mer om dette.